Školní psycholog

Od 1. 9. 2020 na naší škole pracuje školní psycholožka Mgr. Eva Jendrulková

Činnost školního psychologa zahrnuje pomáhání žákům, rodičům i pedagogům při zvládání výchovných, výukových i vztahových problémů. Tito mohou psycholožku vyhledat, když mají jakékoliv problémy, se kterými by se chtěli svěřit a pomoct s jejich řešením.

Cílem práce školního psychologa je pracovat se všemi subjekty školy, poskytovat krizovou intervenci, poskytovat psychologické poradenství žákům s rizikovým chováním a podílet se na monitorování problémových projevů chování. Provádět diagnostiku a řešit osobní problémy jako jsou úzkosti, deprese, krize v rodině, nedorozumění s rodiči, mezi kamarády či vrstevníky. Zprostředkovává kontakt s dalšími odbornými pracovišti (OSPOD, PPP, psychiatry, klinickými psychology, sociálními pracovníky, apod.) a provádí skupinovou práci zaměřenou na osobní rozvoj žáků. Celkově se snaží o zlepšení atmosféry ve třídách i celé škole a podílí se na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, závislosti, …).

Školní psycholog pracuje prostřednictvím individuálních konzultací, rodinného poradenství, depistáže ve třídách, skupinové práce s třídními kolektivy, dělá diagnostiku (diagnostickými rozhovory, osobnostními testy, dotazníkovými metodami, projektivními technikami apod.) a krizovou intervenci.

Při opakované péči o žáky či při individuální diagnostice udělí rodiče písemně individuální souhlas s péčí či testováním. Tento souhlas udělí po podrobné informaci, o co se v šetření či péči jedná. Rodiče budou s výsledky vždy seznámeni.

Webové stránky školní psycholožky

 

Základní informace

18. 3. 2020 POMOC V SOUČASNÉ SITUACI

DALŠÍ INFORMACE

Kontakt:

Mgr. Eva Jendrulková
e-mail: eva.jendrulkova(zavináč)stru.hranet.cz
tel.: 581 650 172, 770 143 155

 

Konzultační dny:

Úterý:   8:00 - 15:00

Čtvrtek:    8:00 - 15:00

 

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II

2001 - 2022 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa