Poznej a chraň!

Projekt „Poznej a chraň!“ je financován z dotačních prostředků z „Národního programu Životního prostředí“ – prioritní oblast: Environmentální prevence, podoblast: Environmentální vzdělání, výchova a osvěta.

logo ministerstva ZP

Projekt „Poznej a chraň!“ přirozeně navázal na již dříve uskutečněné projekty a na stávající environmentálně vzdělávací programy a aktivity pro děti naší mateřské škole a žáky základní školy, které máme zařazené již několik let ve vzdělávacím programu a s úspěchem je realizujeme.

Cílem realizace projektu byl rozvoj již existujících přírodních zahrad a venkovního zázemí školy, možnost dalšího přizpůsobení školních zahrad, venkovní učebny a areálu školy pro efektivní podporu přímé výuky ve přirozeném venkovním prostředí. Přizpůsobení umožňující a vedoucí k dalšímu zlepšení podmínek pro celkové vzdělávání dětí a žáků, jejich osobnostního a sociálního rozvoje, ke zvýšení jejich motivace k učení. Učení venku, v přírodě, využívající přírodního prostředí k větší názornosti a větší pestrosti forem a metod výuky. Děti a žáci se tak mohou více pohybovat, mohou objevovat a zažívat nové věci, mohou experimentovat, bádat a zapojovat všechny své smysly.

Pro kvalitu a efektivní výuky ve venkovním prostředí je nezbytné vytvoření potřebného zázemí a zajištění funkčního technického vybavení a učebních pomůcek. Změna školního areálu na pestrou školní zahradu, znamená zisk přirozeného prostředí nejen pro učení se základním znalostem a dovednostem o růstu a pěstování plodin či životě a chování volně žijících živočichů, ale i pro zajímavé a názorné vyučování prakticky všech běžných předmětů.

Navíc zelené prostředí školy se stromy, keři, záhony, jezírkem, hřištěm, má vliv na obnovení pozornosti dětí a jejich vzdělávací výsledky. Přírodní prostředí může pozitivně působit na žáky nejen při výuce, ale i o přestávkách a po vyučování, kdy mohou zahradu svobodně využívat.

Naše škola se již řadu let zaměřuje na výuku přírodních věd a rozvoj kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vytváření citové vazby dětí a žáků k přírodě, pochopení a přijetí zásad trvale udržitelného života. V souladu se školním EVVO programem doplňujeme výuku různými metodami a formami výchovy s důrazem na vlastní prožitek a praktické činnosti ve venkovním prostředí (pokusy, pozorování, hry, výtvarné činnosti, prezentace skupinové práce, …). Společnými silami – učitelé, žáci, rodiče – již několik let pomalu a postupně budujeme venkovní učebnu a staráme se o školní zahrady mateřských škol a rozsáhlý areál školy. Díky získaným dotacím a grantům a s přispěním vlastních finančních zdrojů jsme vybudovali řadu vzdělávacích, interaktivních, didaktických, herních a relaxačních prvků (vybudovali hmatový chodník, mlhoviště, pozorovatelnu, xylofon, tunel, bahniště, jezírko, postavili altán, meteobudku, získali meteostanici, vyrobili záhonky i skalku), pěstujeme zeleninu, pozorujeme živočichy atd., atd., atd.

V souladu se školním programem EVVO celoročně využíváme venkovní prostory školy k podpoře výuky, ale také relaxace. Naší snahou je i nadále využívat a rozvíjet příležitosti pro experimentování, bádání, aktivní učení, fyzickou aktivitu a hru ve venkovním prostředí napříč všemi předměty a činnostmi školy. Učit se o přírodě přímo v přírodě, názorností pomoci žákům jak s osvojením jednotlivých znalostí, tak s pochopením složitějších ekologických principů. Realizací přírodovědného výzkumu přímo v terénu pak usnadnit porozumění tomu, jak funguje příroda a jak funguje věda o přírodě.

Pro kvalitu a efektivní výuky ve venkovním prostředí bylo nezbytné vytvořit potřebné zázemí a zajistit funkční prostředí podněcující vzdělávání, podpořené technickým vybavením a učebními pomůckami. To vše pak pomáhá podněcovat přirozenou zvídavost a aktivitu dětí a žáků. Totéž venkovní prostředí, školní zahrada vypadá a žije úplně jinak na jaře, v létě, na podzim a v zimě a je tak celoročně zdrojem nepřeberného množství vzdělávacích podnětů a příležitostí.

V rámci realizace projektu jsme školní zahrady, přírodní učebnu a inventář školy přizpůsobili a dovybavili pro co nejpřínosnější a nejefektivnější výuku ve venkovním prostředí. Zajistili jsme mobiliář a technické vybavení, výsadbu, učební pomůcky pro výuku v zahradě a zahradní náčiní a nářadí. Mezi nejefektivnější způsoby a formy výuky pracovních dovedností lze totiž zařadit i údržbu školní zahrady a celoroční péči o venkovní areál školy. Dobrým podnětem, který snad ještě zvýší zájem dětí, může být i pěstování a využívání ovoce a zeleniny ze zahrady, péče o vlastní záhon nebo strom, případně volně žijící ptactvo a živočichy. Žijícím příkladem může být zajíc, který se již několik let volně pohybuje v areálu naší školy a je podle něj ostatně pojmenována i naše certifikovaná přírodní zahrada.

Co mimo jiné podpořila realizace projektu a jak?

  • Technické vybavení pro podporu venkovního učení – pořízení venkovních tabulí a mobilního posezení pro venkovní učení. Nestandardní posezení kruhové posezení kolem kmenu naší lípy rostoucí uprostřed naší přírodní venkovní učebny s trojicí paprskovitě vybíhajících laviček. Podsedáky pro venkovní výuku žáků.
  • Venkovní výuku a projektové aktivity – pořízení učebních pomůcek pro venkovní výuku, experimentování a bádání, pro individuální práci žáků či práci ve skupinách a spolupráci při zkoumání přírody a plnění výukových aktivit a úkolů. Pomůcky cílené na badatelsky zaměřenou výuku, terénní lov a určování hmyzu, poznávání rostlin, meteorologická a klimatologická měření apod. Sadu literatury k výuce ve venkovním prostředí – metodiky, klíče k určování, atlasy apod.
  • Podporu vztahu k přírodu a péči o zvířata – interaktivní a didaktické prvky (krmítka a pítka pro ptáky a drobný hmyz, vyvýšené záhony na zeleninu).
  • Podporu výuky pěstitelství a péče o rostliny – založení minisadu známých i dnes již méně známých a opomíjených, přesto dříve velmi tradičních, ovocných dřevin. Výsadba ovocných stromů (jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, švestka, meruňka, broskev, ořech, ale například i morušovník, špendlík, asijská hrušeň, ryngle, jeřáb, oskeruše) a keřů (malina, ostružiník, rybíz, josta, angrešt, borůvka, vinná réva). Zdroj přírodního materiálu k výuce. Výsadba květné louky, zeleniny, letniček a trvalek a péče o ně. Zahradní nářadí a náčiní pro podporu pěstitelství a celoroční péči o venkovní areál, venkovní učebnu a školní zahradu, o vysazené dřeviny a keře, zeleninu atd.
  • Podporu udržitelného hospodaření s vodou – nádrže na vodu pro zavlažování a šetření s vodou v areálu školy.

Škola svojí činností a svým zaměřením podporuje kladný vztah dětí a žáků k životnímu prostředí. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. V rámci jednotlivých činností si mají děti a žáci možnost osvojovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí a k vytváření si základních ekologických návyků. O kvalitě a množství aktivit a činností uskutečňovaných školou na poli EVVO svědčí i již v posledních letech dvakrát udělené ocenění krajským úřadem našeho kraje Zelená škola Olomouckého kraje.

 

 

 

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa