Škola

Základní škola a mateřská škola na Struhlovsku zanedlouho oslaví 40. narozeniny. Jsme moderní školou zaměřenou na všestranný rozvoj dětí se zaměřením na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a sport. Držíme krok s nejnovějšími trendy ve všech oborech základního a předškolního vzdělávání, učebny jsou vybaveny nejmodernější technikou a učebními pomůckami, pedagogové se pravidelně vzdělávají v moderních trendech činnostní výuky.

Absolventi naší školy jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení na střední školy i víceletá gymnázia, kde patří k nejlepším studentům. Žáci naší školy se umísťují na předních příčkách soutěží. Mnohdy nechávají ve výsledkové listině za sebou i studenty víceletých gymnázií.

V roce 2010 bylo při škole otevřena jedna třída mateřské školy, o tři roky později se škola rozrostla, o do té doby samostatný právní subjekt, Mateřskou školu Klíček. V současné době naši školu navštěvuje přes 400 žáků a 100 dětí předškolního věku.

S úspěchem se zapojujeme do realizace projektů spolufinancovaných, jak Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, tak rozpočty ministerstev, krajů či zřizovatele. Díky projektům byla škola vybavena nejnovější výpočetní, interaktivní, prezentační a badatelskou technikou, informačními a komunikačními technologiemi. Žáci získali možnost práce s e-learningovými systémy vzdělávání.

Samotnou kapitolou jsou projekty mezinárodní spolupráce. Projekt Comenius a následně projekty strategického partnerství evropských škol realizované v programu ERASMUS+ umožnily našim pedagogům i žákům zlepšit své jazykové dovednosti a poznat školství, ale i kulturu, tradice a prostředí spolupracujících partnerských zemí. A že jich nebylo málo! Naši žáci v posledních letech navštívili Anglii, Francii, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Německo, Chorvatsko.

Na zahradě školy se stále rozrůstá krásná přírodní zahrada za velké pomoci a spoluúčasti žáků i učitelů. Díky grantům z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR a města Hranice v ní postupně vyrostla pergola, zazelenala se řada stromů a keřů, objevilo se mobilní posezení s venkovními tabulemi, přírodní jezírko, meteorologická stanice a řada dalších relaxačních i vzdělávacích prvků. Je velmi příjemné strávit hodiny nejen přírodopisu v krásném koutu školní zahrady obklopeni zelení a živou přírodou. Díky množství uskutečňovaných ekologických a environmentálních aktivit, zapojení do přírodovědných soutěží, účasti na školách v přírodě s environmentálním programem a vzdělávání učitelů získala naše škola již dvakrát prestižní ocenění a titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Badatelskou výuku, propojení teorie s praxí a aplikovanou vědu propagujeme v hodinách fyziky, přírodovědy i přírodopisu, chemie, matematiky či environmentální výchovy používáním těch nejmodernějších experimentálních systémů a senzorů, čidel a sond k výuce přírodních věd s možností propojení s výpočetní technikou a zobrazení naměřených výstupů či grafického znázornění průběhu experimentálních měření na monitor tabletu, notebooku nebo interaktivní tabuli. Základním prvkem ve výuce přírodních věd se tak stále více stává experiment, polytechniky pak manuální zručnost a praktická zkušenost. Napomáhají tomu i nově zrekonstruované a nejmoderněji vybavené odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, biochemická laboratoř a polytechnické učebny či nově vybudovaná venkovní učebna. A to díky realizaci projektu v rámci Integrovaného regionální operačního programu.

Velkou pozornost věnujeme cizím jazykům. Moderní digitální a multimediální jazyková laboratoř poskytuje žákům možnost vyššího soustředění se na nerušený poslech, komunikaci s vyučujícím i spolužáky, individuální práci a další intenzivní metody a formy výuky. Možnost netradičního způsobu zlepšování jazykových dovedností, ale především odbourání ostychu komunikovat v cizích jazycích přináší realizace aktivit v rámci mezinárodní spolupráce v projektech evropského partnerství škol Erasmus+. Tradicí naší školy jsou i vzdělávací zájezdy do Rakouska, Anglie či Francie.

Škola je vybavena třemi počítačovými učebnami využívanými ve všech předmětech, v každé třídě prvního stupně a v odborných učebnách jsou interaktivní tabule či dotykové panely, v ostatních třídách pak interaktivní dataprojektory. Připojení na internet a oživení výuky obrázkem, videem, dynamickým appletem, zvukem či hudbou je již běžnou samozřejmostí. Škola je velmi dobře vybavena celou řadou výukových robotů a robotických hraček, výukovými robotickými stavebnicemi, 3D tiskárnami, laserem a mnoha dalšími moderními učebními pomůckami.

Zapomenout nelze ani na knihovnu, stylově zařízenou pro příjemné chvíle při četbě, ale především bohatě vybavenou velkým množstvím pro žáky přitažlivých knih. Stylově, ale především velmi funkčně, jsou vybaveny i odborné učebny hudební a výtvarné výchovy.

Myslíme na naše žáky a budujeme pro ně relaxační a herní zóny a posezení. Chloubou školy jsou chodby vyzdobené výtvarnými pracemi dětí. Velkoplošné obrazy, netradiční výtvarné techniky. Koláže, grafika, suchá jehla, kašírování, atd., to je jen malý výčet toho, co stojí za zhlédnutí. Jak jsou naše děti zdatné, se mohou návštěvníci školy přesvědčit při tradičních dnech otevřených dveří, při vánočních či velikonočních dílnách a následujících jarmarcích či při zcela běžné každodenní návštěvě naší školy.

Nezanedbatelné jsou i sportovní výsledky našich žáků. Sportovní duch školy se nezapře. Florbal, fotbal, atletika, házená, volejbal, king-ball, atd. Aktivní účast v soutěžích s úspěchy od okrskových až po celorepubliková kola. Jsme hlavními pořadateli či spolupořadateli řady sportovních soutěží. Za zmínku jistě stojí hlavně pořadatelství okrskového i krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jehož patronkou je častý milý host naší školy, medailistka z olympiády i mistrovství světa, trojskokanka Šárka Kašpárková. Kromě dvou tělocvičen je k dispozici i venkovní sportovní areál, který plánujeme ještě rozšířit a zmodernizovat.

Rekonstrukci má za sebou i samostatná budova mateřské školky a její zahrady. Ty byly přestavěny na dětské zahrady v přírodním stylu s dotací Ministerstva životního prostředí ČR ve výši přes 3 000 000,- Kč. Všechny instalované tradiční i hodně netradiční herní prvky z přírodních materiálů samy vybízejí děti k experimentování, zkoumání a vzdělávání se prožitkem.

Každoročně představujeme naši školu předškolákům a jejich rodičům, a to i z jiných mateřských školek. Necháváme je nahlédnout pod pokličku naší školní práce. Odpoledne i dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče mají již svou tradici, stejně jako pozápisová setkání budoucích prvňáčku ve škole tzv. „nanečisto“.

V rámci volby budoucího povolání spolupracujeme s hranickými firmami i se všemi hranickými středními školami. Nejvýraznější je spolupráce se sousední SPŠ a SOU Hranice. Několikrát za rok ji naši žáci navštěvují a v rámci projektových aktivit zvyšují své znalosti v oblasti chemie, elektrotechniky, digitálních technologií, ale i praktické dovednosti v práci se dřevem a kovem.  

Je toho mnoho, čím se můžeme pochlubit a co pro naše žáky a jejich úspěšný start do života děláme. Nejde vše vypsat v pár řádcích, a proto Vás zveme na návštěvu naší školy, abyste se osobně přesvědčili o její kvalitní a úspěšné práci. Výsledky našich žáků v soutěžích a především jejich bezproblémový přechod na střední školy, kde patří k těm nejlepším studentům, hovoří nejlépe za vše.

Za zaměstnance Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, Radomír Macháň.

 

Videoprezentace naší školy zde.

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa