Vlastivědná vycházka po Hranicích

Model Hranic

V pátek jsme se prošli historickým centrem Hranic.

Pan průvodce nám poutavě povyprávěl mnoho zajímavých a nových informací.

Vyšlo nám také krásné počasí.

Dozvěděli jsme se, jak se v průběhu staletí měnila podoba zámku. Původní dřevěnou tvrz lidé přebudovali na kamenný hrádek a celé tehdejší město bylo obehnáno kamennými hradbami. Do města se přicházelo třemi branami. Později byl hrad přeměněn na zámek, ve kterém měli lidé již pohodlnější bydlení. Po staletí se také měnil půdorys zámku. A na konci dvacátého století bylo zámecké nádvoří zastřešeno, aby ochránilo arkády zámku a poskytlo větší pohodlí návštěvníkům zámku a městského úřadu, který zde sídlí.

Dominantou stálé expozice historie Hranic je model historického centra města, který zachycuje Hranice před 270 lety. Model vychází z plánů z roku 1750, z fotografií, archivních materiálů, archeologických výzkumů a kreseb.

Centrum Hranic se od 18. století změnilo. Podloubí, která byla dříve před každým domem na náměstí, dnes už jen může návštěvník tušit. Na náměstí stávala také krásná kamenná kašna, která byla v roce 1905 odstraněna. Po zrušení hrdelního práva zmizel z centra města i pranýř, skládající se z kamenného sloupu a otáčivé klece. Pozůstatek pranýře dnes připomíná už jen obrovský kámen, který byl přemístěný na začátek horního podloubí ve směru od zámku – na Pernštejnské náměstí.

Zmizely také tři brány, které vedly do města. Ty byly postupně zbourány kvůli rostoucímu provozu. Oproti tehdejší podobě města dnes stojí na náměstí barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele.

Autorem modelu je historik, archeolog a modelář Stanislav Miloš z Hranic. Nad modelem strávil stovky, možná tisíce hodin. Vždyť jen jeden domek vytváří celý den a na náměstí je domů kolem dvou stovek. Model je vytvořený z krabiček od čajů, které jsou potom pomalované buď vodovými, nebo temperovými barvami.

Naproti zámku u vstupu do horního podloubí to vypadá, že se tam povaluje jen veliký kus obyčejného kamene. Jedná se o pranýř – tedy přesněji o jeho pozůstatek. Ve středověku k němu byli přivazováni odsouzení zločinci, kteří pak byli vedeni na městské popraviště, a to za hojné účasti přihlížejících, kteří vyvolávali jejich vinu a také po něm mohli hodit shnilým ovocem, zeleninou, blátem apod. Takový odsouzenec byl pak zavřen v žaláři v místní katovně. Její budovu v již změněné podobě jsme viděli v Růžové ulici.

Na Pernštejnském náměstí stávala kašna, ze které si lidé odnášeli vodu do svých domovů na pití, jídlo i hygienu.

Na staré radnici a v dolním podloubí jsme si prohlédli 2 středověké portály. V Muzeu jsme se podívali na dochovaný gotický sloup s gotickým žebrováním. V Radniční ulici se ve fasádě jednoho domu nachází zazděná kamenná dělová koule, která zde byla umístěna jako památka na boje třicetileté války.

Viděli jsme také průčelí domu akademického malíře a profesora kreslení Jana Pinkavy.

Synagoga v Hranicích je dnes nečinná, je vystavěná v neorománském stylu v úrovni městských hradeb. Nachází se mezi Janáčkovou a Čechovou ulicí. Tyto ulice spojují tzv. „Židovské schody“ vedoucí z bývalých hradeb. V proluce u synagogy je instalováno umělecké dílo. Jedná se o výtvarné objekty k sezení, které mají připomínat hranickou židovskou komunitu. Jde o důstojnou připomínku hranických obětí holokaustu. Proluka je nyní pietně upravena, aby důstojně připomínala památku zavražděných hranických Židů.

Navštívili jsme také kostel Stětí svatého Jana Křtitele. Zde s dětmi krátce pohovořil pan kaplan. Podívali jsme se na varhany a poslechli jsme si jejich krásný zvuk.

 

(použité zdroje: infocentrum-hranice.cz, kultura-hranice.cz, muzeum-hranice.cz)

 

 

 

 

Fotogalerie

Proluka u synagogy

 Proluka u synagogy

Proluka u synagogy

 Proluka u synagogy

Proluka u synagogy

 Proluka u synagogy

Destičky upomínající oběti holokaustu

 Destičky upomínající oběti holokaustu

Stará radnice

 Stará radnice

Portál na staré radnici

 Portál na staré radnici

Gotické žebrování

 Gotické žebrování

Portál v dolním podloubí

 Portál v dolním podloubí

Dělová koule

 Dělová koule

Synagoga

 Synagoga

Průčelí domu

 Průčelí domu

Školní náměstí

 Školní náměstí

Průčelí domu

 Průčelí domu

Vstupujeme do kostela

 Vstupujeme do kostela

U kostela

 U kostela

Katovna

 Katovna

V kostele Stětí svatého Jana Křtitele

 V kostele Stětí svatého Jana Křtitele

V kostele

 V kostele

U varhan

 U varhan

U varhan

 U varhan

model Hranic

 model Hranic

U varhan

 U varhan

Pohled na Zámek

 Pohled na Zámek

 
Vloženo: 07. 10. 2023       Stránka: 3. B

Opakujeme geometrii

Pomocí nákresů, seznamu pojmů a jejich názvů jsme si zopakovali celou geometrii.

16. 06. 2024   3. B   Více zde

Prvouka

V prvouce se nyní děti věnují tématu ČLOVĚK.

16. 06. 2024   3. B   Více zde

Poslední doučování

Poslední doučování jsme pojali zábavně. Děti hledaly po třídě a na chodbě zašifrovaný text, který musely podle nalezených indicií rozluštit a poskládat.

16. 06. 2024   3. B   Více zde

Tělocvik hravě

V hodině tělesné výchovy jsme si vyzkoušeli

aktivity s padákem.

07. 06. 2024   3. B   Více zde

Ze školní zahrady

V prvouce a pracovních činnostech jsme byli na naší zahradě.

28. 05. 2024   3. B   Více zde

Kreslení

Dnes jsme v programu malování kreslili podle zadání: domeček, strom, plot, slunce a mráček.

24. 05. 2024   3. B   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa